Dotacje dla 113 dolnośląskich gmin umożliwią usunięcie blisko 6 ton szkodliwego azbestu

0
665

Dzięki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości blisko 3 mln złotych rakotwórczy materiał zostanie w bezpieczny sposób zdemontowany z dachów przez specjalistyczne firmy i unieszkodliwiony na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Dzięki temu nie będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia mieszkańców jak również dla środowiska. W 2021 roku niemal 6 ton azbestu zniknie z dachów dolnośląskich domów “– mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Azbest był wykorzystywany przy produkcji płyt elewacyjnych, rur ciśnieniowych czy materiałów potrzebnych do produkcji pokryć dachowych. Od 2005 roku w Polsce obowiązuje, podobnie jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zakaz stosowania azbestu.

O szkodliwości azbestu wiadomo od lat. Uznawany jest za jeden z najbardziej powszechnych czynników rakotwórczych występujących w środowisku. Włókna azbestowe po dostaniu się drogami oddechowymi do organizmu są bardzo trudne do usunięcia. Eksperci ostrzegają, że wdychanie włókien z uszkodzonych płyt eternitowych może być powodem groźnych chorób, m.in. pylicy, nowotworów i przewlekłego zapalenia oskrzeli.

Aby otrzymać dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestowego pokrycia samorządy musiały spełnić warunki konkursu tj. wcześniej przeprowadzić inwentaryzację wyrobów zawierających azbest a także przedstawić program usuwania tego materiału, zatwierdzony przez Radę Gminy. Konkurs jest częścią Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

“Fundusz we Wrocławiu już od 10 lat ogłasza konkurs, którego celem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. W jego efekcie usunięto na Dolnym Śląsku około 33 tysiące ton tego odpadu” – dodaje Bartłomiej Wiązowski, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

W naszym regionie zgodnie z danymi z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego 2016 – było około 138 tys. ton wyrobów azbestowych.

Zgodnie z przepisami w całym kraju wszystkie wyroby azbestowe muszą zostać usunięte i unieszkodliwione do końca 2032 r.

Wyniki naboru do konkursu dostępne są na stronie: www.wfosigw.wroclaw.pl