Dotacje na usuwanie azbestu dla dolnośląskich gmin. Trwa nabór

0
262

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2023 roku.

Podobnie jak w roku ubiegłym poziom dofinansowania dla danej gminy zależny jest od wartości wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Celem programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju i likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Wnioski można składać w biurach we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze w terminie do 20.02.2023 r. lub do wyczerpania środków. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie konkursu na stronie www.wfosigw.wroclaw.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.