“Drugstop” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej MOPS w Jeleniej Górze

0
930

Jeleniogórska policjantka 22 czerwca br. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej MOPS w Jeleniej Górze na zaproszenie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadziła dla rodzin działania edukacyjne i profilaktyczne w ramach projektu realizowanego przez policjantów z Polski i Czech pn. „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”.

Podczas spotkania policjantka z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przedstawiła założenia projektu oraz zaprezentowała rekwizyty znajdujące się w walizkach edukacyjnych zawierających przedmioty, które młodzi ludzie mogą posiadać w domu lub w szkole, a które wykorzystywane są do
zażywania i dystrybucji środków odurzających.

Ponadto poinformowała o możliwości bezpłatnego pobrania na telefon komórkowy z platformy Sklep Play aplikacji DRUGSTOP. Zawiera ona szereg informacji dotyczących zażywania środków psychoaktywnych, m.in.

  • konsekwencji zdrowotnych,
  • mitów i stereotypów,
  • odpowiedzialności karnej,
  • listę instytucji pomocowych.

Celem projektu realizowanego w Polsce i Czechach jest:

  • zintensyfikowanie współpracy jednostek Policji z Polski i Czech w zakresie problematyki narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz ludności w rejonie przygranicznym,
  • podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej,
  • przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających.

podinsp. Edyta Bagrowska