Dzień Sołtysa

0
1193

Sołtysowie wybierani są co cztery lata i często piastują to stanowisko przez kilka kadencji. Kim są sołtyski i sołtysi z gminy Podgórzyn?

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3791654727554538?__cft__[0]=AZVixCegcdAKYdrO9kUrjXbAWuUFDvMweJyVaVv2w449M1duS1edQ0BpqUlMmQ1irDW-0t3J99jj8j9wJ_04jsSNi5fvUk7oLj_INWjG5Y_0F5AdPOr2u9UB1kMmLfNphAoT4SJktRWvDnmPude7_tQ6IOUxzrNjF7SSDwvAe5wQKYDYeeVTD6jjq9MdWVd8mTE&__tn__=%2CO%2CP-R