Dzień Wagarowicza

0
404

21 marca – kalendarzowy Pierwszy Dzień Wiosny popularnie obchodzony przez młodzież jako „ Dzień wagarowicza”. Również i w tym roku większa część młodzieży zamiast do szkoły, pójdzie na mniej lub bardziej oficjalne wagary. Tego dnia po raz kolejny przeprowadzone zostaną działania prewencyjne przez jeleniogórskich policjantów.

#image_title

Policja jeleniogórska biorąc pod uwagę przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i porządku publicznego prowadzić będzie działania prewencyjne mające na celu:

  • kontrolę newralgicznych punktów gromadzenia się dzieci i młodzieży, tj. parki, dworce, centra handlowe, puby oraz punkty sprzedaży alkoholu pod kątem dostępu nieletnich.
  • ponadto policjanci podejmować będą wszelkie działania prewencyjne uwzględniające właściwe sposoby zapobiegania naruszeniom porządku publicznego;

Działania te prowadzone będą w Jeleniej Górze oraz na terenie powiatu karkonoskiego i będą one miały przede wszystkim charakter prewencyjny. Ich głównym celem będzie uświadomienie dorosłym, że sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem oraz uwrażliwienie dorosłych na problem sprzedaży alkoholu nieletnim, a co za tym idzie eliminowanie społecznego przyzwolenia na jego sprzedaż osobom poniżej 18 roku życia. Dodatkowo przed tym terminem policjanci wspólnie z nauczycielami prowadzili pogadanki w szkołach na temat zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, nie tylko zdrowotnych, ale również informowali o konsekwencjach prawnych wynikających z posiadania czy dystrybucji środków odurzających oraz rozmawiano o zgubnych skutkach spożywania alkoholu.

„Miejmy nadzieję, że te wszystkie działania pozwolą naszym pociechom bezpiecznie i wesoło spędzić ten pierwszy, wyczekiwany dzień wiosny”– mówią policjanci.

podinsp. Edyta Bagrowska