Ferie zimowe w regionie jeleniogórskim

0
313

Jeleniogórscy policjanci przez cały czas prowadzą działania związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku w regionie jeleniogórskim. Funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo na drodze oraz kontrolują miejsca zorganizowanego wypoczynku, jednocześnie przypominają o przestrzeganiu przepisów i dostosowaniu prędkości do warunków panujących na jezdni.

Bezpieczne ferie, to również bezpieczna droga – punkty kontroli autobusów. Przypominamy, że na ulicy Sobieszowskiej w Jeleniej Górze został uruchomiony stały punkt kontroli autobusów w godzinach od 7.00 do 10.00, gdzie na prośbę opiekunów czy rodziców policjanci kontrolują autokary i inne środki transportu, którymi podróżują dzieci i młodzież. Należy pamiętać, że prośbę o przeprowadzenie takiej kontroli należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej pod numerami telefonów: 47 87 315 81, 47 87 315 91 lub 112.
Działania kontrolne w stałych punktach będą realizowane przez policjantów do 26 lutego 2023 roku.

W okresie ferii policjanci kontrolują miejsca pozostawione bez nadzoru, a stwarzające różnego rodzaju zagrożenia, zwłaszcza zbiorników wodnych, miejsc zimowych zabaw oraz kontrolują miejsca zorganizowanego wypoczynku. Realizując powyższe przedsięwzięcia policjanci współpracują z organizatorami wypoczynku zimowego oraz przedstawicielami innych służb oraz instytucji.

Ponadto funkcjonariusze współpracują również z GOPR-em, Strażą Leśną oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Nad bezpieczeństwem narciarzy na stokach kotliny czuwają w zależności od aury również policyjne patrole narciarskie. Wykonują one przede wszystkim zadania prewencyjne, w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Zwracają baczną uwagę na sprzęt, który bardzo często narciarze pozostawiają bez opieki, legitymują osoby podejrzanie zachowujące się, zwracają uwagę na kulturę i takt na stoku oraz w kolejkach do wyciągu, a także pilnują, aby narciarze nie zjeżdżali z wyznaczonych tras i nartostrad.

Policjanci nie tylko czuwają nad bezpieczeństwem narciarzy, ale również pomagają ratownikom GOPR w udzielaniu pierwszej pomocy – co roku policjanci, którzy pełnią służbę w patolach narciarskich uczestniczą w kursie udzielania pierwszej pomocy. Jest to niezwykle ważna umiejętność ponieważ często policjanci jako pierwsi muszą zareagować na sytuację zastaną na stoku.

podinsp. Edyta Bagrowska