Gminy górskie dostaną pieniądze

0
1276

Znamy już podział środków w ramach tzw. „tarczy dla gmin górskich”. Pomocą objętych zostało ponad 200 gmin z 6 województw na łączną kwotę ponad 672 mln zł. Co ciekawe, wszystkie złożone przez gminy wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i samorządy otrzymają całość środków, o które wnioskowały.

„To kolejna pomoc dla samorządów, tym razem dla gmin turystycznych w obszarach górskich, które najmocniej odczuły skutki obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. Gminy same wskazywały na co chcą przeznaczyć środki. Dofinansowane projekty mają zwiększyć szeroko rozumianą atrakcyjność turystyczną poszczególnych miejscowości.” – powiedział senator PiS Krzysztof Mróz.

Środki z „tarczy górskiej” można przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi. W ramach wsparcia gminy mogły skorzystać z 2 instrumentów. Pierwszy z nich to wsparcie wyliczone na podstawie wydatków, które dana gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020. Dofinansowanie z programu wyniesie 40% średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 mln zł na jedną gminę. W drugim instrumencie rząd zrekompensuje samorządom stratę z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości.

Co zmieni się w karkonoskich gminach? Na co pieniądze zostaną przeznaczone?

  • Miasto Jelenia Góra – 8 mln zł- na przebudowę ulic Myśliwskiej i Agnieszkowskiej (szlaki turystyczne), budowę lodowiska w technologii stałej z zadaszeniem oraz zadaszonego skateparku na Zabobrzu
  • Gmina Janowice Wielkie – 419 631 zł- na modernizację ciągów pieszych wzdłuż zabytkowej Alei Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich
  • Karpacz – 4 977 475 zł- na budowę oraz wymianę oświetlenia LED na terenie miasta, budowę parku rekreacyjnego oraz zielonego korytarza „park&go”, rewitalizację istniejącego parku oraz placu zabaw, stworzenie miejsc parkingowych, ścieżek spacerowych, zakup stojaków na rowery oraz zakup 2 działek przy nowo utworzonym parku rekreacyjnym z przeznaczeniem na zagospodarowanie turystyczne
  • Kowary – 1 321 750 zł- na przebudowę parkingu przy ul. Ogrodowej, przebudowę parkingu przy ul. Karkonoskiej oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej
  • Gmina Mysłakowice – 2 153 602 zł – na przebudowę ul. Sportowej i ul. Turystycznej (szlaki turystyczne) wraz z budową oświetlenia i miejsc postojowych w Karpnikach
  • Miasto Piechowice – 1 335 664 zł- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Kryształowej i 1 Maja do ul. Turystycznej
  • Gmina Podgórzyn – 3 277 349 zł- na przebudowę drogi DZ 627/4 wraz z budową parkingu w Podgórzynie oraz budowę wodociągu w Sosnówce
  • Gmina Stara Kamienica – 1 270 000 zł- na budowę infrastruktury niezbędnej do rozwoju atrakcji historycznych i turystycznych: placu przy XVI w. zamku Schaffgotschów w Starej Kamienicy oraz drogi i miejsca wypoczynku w Nowej Kamienicy
  • Szklarska Poręba – 3 628 285 zł- na budowę nowego parkingu przy ul. Turystycznej, budowę drogi manewrowej na terenie istniejącego parkingu przy ul. Turystycznej wraz z infrastrukturą (w tym system parkingowy), budowę „Stacji Kultura” w zrewitalizowanym budynku dworca PKP Szklarska Poręba-Górna oraz rozbudowę Skweru Ducha Gór przy ul. Turystycznej 2