Gryfów Śląski: Co w ramach Funduszu sołeckiego?

0
313

W budżecie na 2023 rok Gmina Gryfów Śląski zaplanowała wydanie nieco blisko 90 tysięcy złotych na zadania w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego. Sprawdź, co i gdzie będzie robione.

Fundusz Sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Ze środków z Funduszu Sołeckiego mieszkańcy wsi mogą np. zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, naprawić chodniki, zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), posadzić drzewa, krzewy, wyremontować wiatę przystankową …

Mieszkańcy sołectw gminy Gryfów Śląski bardzo wysoko stawiają bezpieczeństwo przeciwpożarowe i grubo ponad połowę środków, jakie burmistrz zarezerwował w przyszłorocznym przeznaczają na rzecz ochotniczych straży pożarnych. A tych środków mieszkańcy sołectw mieli do dyspozycji łącznie 88.823,89 zł.

Poniżej prezentujemy wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wg wniosków sołectw zaczerpnięty z projektu budżetu:
Młyńsko – 22.187,92 zł
 • Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia drogowego – środki w ramach funduszu sołeckiego – 22.187,92 zł
Ubocze – 46.711,40 zł
 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz dokończenie elewacji budynku OSP w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł
 • Wykaszanie terenów publicznych sołectwa – 7.711,40 zł
 • Doposażenie placu rekreacyjnego na górnym Uboczu przy zbiorniku wodnym – 9.000,00 zł
 • Piaskowanie i impregnacja schodów w świetlicy wiejskiej – 4.000,00 zł
 • Doposażenie Otwartej Strefy Plenerowej przy świetlicy wiejskiej – środki w ramach funduszu sołeckiego – 13.000,00 zł
 • Zakup paczek dla dzieci na organizację Mikołajek – 3.000,00 zł
Wieża – 28.073,55 zł
 • Zakup luster drogowych – 1.500,00 zł
 • Zakup korytek odwadniających – 800,00 zł
 • Zakup i montaż lamp solarnych – środki w ramach funduszu sołeckiego – 20.000,00 zł
 • Zakup kosiarki na potrzeby wykaszania terenów zielonych sołectwa – 3.000,00 zł
 • Zakup maszyny do waty cukrowej – 1.900,00 zł
 • Zakupy związane z organizacją festynu Wieżozwierza – 873,55 zł
Krzewie Wielkie – 23.635,97 zł
 • Zakup i montaż nagrzewnic elektrycznych do świetlicy wiejskiej – środki w ramach funduszu sołeckiego – 23.635,97 zł
Wolbromów – 14.854,23 zł
 • Doposażenie garażu oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Wolbromowie – 14.854,23 zł
Rząsiny – 30.082,14 zł
 • Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Rząsinach – 30.082,14 zł
Proszówka – 21.253,69 zł
 • Zakup umundurowania 3 komplety na potrzeby OSP w Proszówce – 3.800,00 zł
 • Wykaszanie terenów publicznych sołectwa – 3.453,69 zł
 • Zakup 10 stołów i 50 krzeseł oraz namiotu do świetlicy wiejskiej – 14.000,00 zł

źródło: lwowecki.info