Jak wybierała młodzież, czyli wnioski po rekrutacji

0
609

W wyniku przeprowadzonej symulacji naboru do jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych ustalono, iż zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się licea ogólnokształcące.

Popyt jest na tyle duży, że trudno sprostać całemu zapotrzebowaniu; powołano 16 oddziałów klas pierwszych – 7 w I LO, 5 – w II LO i 4 w III. Wśród techników z kolei największą popularność utrzymuje Zespół Szkół Elektronicznych – tu (ze względu na ograniczenia kadrowe w grupie pedagogów) powołano oddział programistów, a także łączone specjalności – informatyków i logistyków.

Podobny sposób łączenia zastosowano w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, gdzie planuje się połączenie technika przemysłu mody z informatyką, ale też pełny oddział w Liceum Plastycznym. Ogółem utworzono w szkołach 22 oddziały techników. Najmniejszym – niestety, tradycyjnie – powodzeniem cieszyły się szkoły branżowe, w których powołano tylko 5 oddziałów.

Dzisiaj (3 sierpnia) rozpoczyna się – po potwierdzeniu zainteresowania uczniów nauką w wybranych przez siebie szkołach – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsce – 39 w szkołach branżowych oraz 35 – w technikach. W liceach wolnych miejsc już nie ma.

UMJG