Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2021 rozstrzygnięty

0
805

W poniedziałek 9 listopada został rozstrzygnięty Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2021. Łącznie do realizacji zostało wybrane 12 zadań.

PROJEKTY TWARDE: Do realizacji przechodzi: 5 zadań. Łączna wartość zwycięskich zadań w ramach projektów twardych: 1 800 000 zł :

  null
 • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez doposażenie służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska. Wartość projektu: 500 000,00 zł.
 • Remont krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9 . Wartość projektu: 500 000,00 zł.
 • Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” – remont i modernizacja obiektu. Wartość projektu: 342 640,00 zł.
 • Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 i 13 oraz Przedszkola nr 13. Wartość projektu: 289 539,70 zł.
 • „Pomagamy, bo dojeżdżamy – zakup zestawu ratowniczo – gaśniczego”(zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie). Wartość projektu: 167 820,30 zł.

PROJEKTY MIĘKKIE: Do realizacji przechodzi: 5 zadań. Łączna wartość zwycięskich zadań : 450 000 zł

 • Uruchomienie pilotażowego programu zajęć z Ochrony Przeciwpożarowej i Pierwszej Pomocy z wykorzystaniem innowacyjnych technik edukacyjnych .Wartość projektu: 90 282,00 zł.
 • Integracja Seniorów .Wartość projektu: 112 000,00 zł.
 • Gwiazdy piłki nożnej w Jeleniej Górze. Wartość projektu:150 000,00 zł.
 • Znajdź się w lesie – Paulinum, Wzgórze Kościuszki. Wartość projektu: 30 000,00 zł
 • Rodzinka.JG (zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie). Wartość projektu: 67 718,00 zł.

PROJEKTY ZIELONE :Do realizacji przechodzą: 2 zadania .Łączna wartość zwycięskich zadań w ramach projektów zielonych: 250 000 zł

 • Zielona oaza na miejskim skwerze osiedlowym. Wartość projektu: 103 500,00 zł.
 • Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei oraz Wojska Polskiego – plac Kościuszki(zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie). Wartość projektu: 146 500,00

Szczegółowy opis projektów dostępny jest na stronie:

https://jbo.jeleniagora.pl