Klaster Hubska 7 – centrum integracji dla uchodźców

0
396

W stolicy Dolnego Śląska działa centrum wsparcia dla uchodźców przebywających na terytorium naszego regionu. Klaster Hubska 7 od kilku miesięcy informuje, pomaga i wspiera wszystkich potrzebujących, jednocześnie integrując ich i pomagając odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Działalność Klastra zainicjował samorząd województwa współpracując z organizacjami pozarządowymi. Do połowy lipca ze wsparcia Klastra skorzystało już blisko 2000 osób.

“To wspaniała inicjatywa, która gromadzi ludzi dobrej woli, wolontariuszy oraz specjalistów oferujących potrzebującym konkretną pomoc psychologiczną, prawną czy terapeutyczną. Zawsze powtarzam, że niezwykłą siłą Dolnego Śląska są jego mieszkańcy. W ten sposób dajemy bardzo dobry przykład współpracy, gdzie samorządy wspólnie z organizacjami pozarządowymi łączą siły i działają na rzecz potrzebujących” – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Klaster Hubska 7 powstał w kwietniu tego roku z inicjatywy Krzysztofa Maja – Członka Zarządu Województwa, który do współpracy zaprosił trzy organizacje pozarządowe: Dolnośląski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundację Wroclife i Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej.

“Zależało mi na stworzeniu miejsca, w którym przybyli do nas uchodźcy zdobędą potrzebne dla nich kompetencje ułatwiające start w nowe życie. Klaster to nie jest kolejny punkt pomocy materialnej, a bardziej centrum kształcenia i integracji – mówi Krzysztof Maj, członek zarządu województwa  – Bardzo mi od początku zależało na tym, by pracę w klastrze znaleźli Ukraińcy, którzy automatycznie zaangażują się w pomoc swoim rodakom. Tak się też stało” – dodaje.

Centrum „Klaster Hubska 7” jest odpowiedzią na kluczowe wyzwania codzienności, które stają przez naszymi gośćmi z Ukrainy przybywającymi na Dolny Śląsk. To tutaj nauczą się podstaw języka polskiego, otrzymają pomoc w radzeniu sobie ze stresem i traumą, ale także z zagadnieniami prawnymi i podatkowymi związanymi z poszukiwaniem pracy i życiem w Polsce.

“Wojna jest złem, ale wojna wyzwoliła też bardzo dużo dobra i to było to dobro, którym wszyscy w Polsce emanowali w stronę uchodźców z Ukrainy. Zadanie jest takie, żeby z tego dobra próbować wyciągnąć jeszcze więcej dobra, żeby ci ludzie, którzy tutaj przyjechali, którzy nie mogą wracać do swojej ojczyzny mogli się zintegrować, mogli lepiej poznać nasz kraj, żeby pomogli nam lepiej zrozumieć Ukrainę” – zaznacza wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Budynek przy ulicy Hubskiej 7 udostępnił Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Następnie w projekt włączyło się wielu wolontariuszy i lokalnych przedsiębiorców, którzy zaangażowali się w odświeżenie wnętrz budynku i przystosowanie ich na potrzeby udzielania profesjonalnej pomocy. Chętni do pomocy oferowali nie tylko swój czas i pracę, ale także meble, narzędzia i potrzebne wyposażenie. Kolejnym krokiem było wsparcie finansowe przyznane przez Wojewodę Dolnośląskiego na działania aktywizujące zawodowo przybywających na Dolny Śląsk, działania informacyjne oraz integrujące nowych mieszkańców z lokalną społecznością.

“Naszym wspólnym celem jest tworzenie trwałych więzi – więzi społecznych, wspólnoty. Tego, żeby osoby przybywające na Dolny Śląsk potrafiły lepiej poradzić sobie z tą sytuacją, z codziennym życiem. Dlatego ta pomoc jest bardzo wieloaspektowa, bardzo różnorodna. Staramy się zapraszać wszystkie osoby, niezależnie od kultury, narodowości do tego, żeby też tę pomoc oferowały, jeżeli tylko chcą się zaangażować i pomóc tym, którzy tego potrzebują” – zaznacza Małgorzata Burnecka, prezeska Fundacji Wroclife.

Obecnie miejsce odwiedzane jest tygodniowo przez blisko 200 osób, dzieci i dorosłych, korzystających z różnych form pomocy, zajęć edukacyjnych i profesjonalnych konsultacji. To także przestrzeń zrzeszająca wolontariuszy dzielących się swoimi kompetencjami, wspierana przez NGO, biznes i dolnośląskie instytucje, otwarta dla wszystkich narodowości i ludzi dobrej woli. Co istotne, to miejsce zarządzane na co dzień przez ukraiński zespół koordynatorek we współpracy z przedstawicielami polskich organizacji, aby wspólnie i skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby i okoliczności.

“Bardzo cieszę się, że udało nam się połączyć tutaj, w klastrze na Hubskiej 7, wszystkie otwarte serca, które mają chęć do pomocy i wszystkie serca, które potrzebują tej pomocy. Każdy Ukrainiec, tak samo Polak, może przyjść, otrzymać pomoc, porozmawiać” – mówi Tetiana Kondratyeva, koordynatorka ds. współpracy z organizacjami i wolontariuszami.

“To jest centrum sąsiedzkie, dla wszystkich. My się bardzo cieszymy, że sąsiedzi nas też polubili. Wspólnymi siłami stworzyliśmy tę przestrzeń i dla mnie to jest bardzo ważne, bo to jest proces właśnie takiej pracy integracyjnej. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą zrobić coś dobrego dla pokoju na świecie “– mówi Kamila Kamińska-Sztark, prezeska Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej.

Centrum Integracji Hubska 7 jest przykładem oddolnej inicjatywy organizacji pozarządowych o różnych profilach działań i odmiennym doświadczeniu, które współpracując i dzieląc się swoimi kompetencjami w krótkim czasie stworzyły nową jakość wsparcia udzielanego uchodźcom wojennym.

“Tworzymy ukraiński portal wiadomości Wroclife. Naszym głównym celem jest pisanie artykułów, które będą aktualne nie tylko dla uchodźców, ale także dla Ukraińców, którzy tutaj mieszkają już jakiś czas. Ważne jest to, że artykuły piszą dziennikarki z Ukrainy, które mieszkają na Dolnym Śląsku, więc mogą na bieżąco mówić o aktualnej sytuacji” – mówi Marta Melnykovych, redaktorka ukraińskiej wersji portalu Wroclife.

“Takie szerokie działanie, jakie tutaj w Klastrze Hubska 7 jest prowadzone, czyli zarówno doradztwo zawodowe – albo indywidualnie, albo przez zaproszone do współpracy firmy – budują poczucie stabilności “– zaznacza Marcin Sawicz, wiceprezes Dolnośląskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Prawnicy, księgowi, psychologowie, doradcy zawodowi, nauczyciele, terapeuci, animatorzy społeczni, a wraz z nimi jeszcze wielu innych specjalistów, pasjonatów i wolontariuszy z Polski, Ukrainy i innych krajów działają w jednym miejscu. Wszyscy oni łączą siły, by pomóc uchodźcom odnaleźć się w nowej sytuacji.

UMWD