Kolejne ogrzewane kontenery medyczne przed jeleniogórskim szpitalem

0
1678

W trosce o Pacjentów, charakterystyczne, pomarańczowe namioty „covidowe” zlokalizowane przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej zostały zastąpione komfortowymi, ogrzewanymi kontenerami medycznymi. W najbliższych dniach w tym miejscu zostaną zainstalowane kolejne tego typu obiekty. Montaż kontenerów medycznych związany jest także z prowadzoną przebudową oddziału ratunkowego.

Mając na uwadze komfort Pacjentów, w ostatnich dniach Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zainstalowało ogrzewane kontenery medyczne, które zastąpiły dotychczasowe namioty przed wejściem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Teraz w tym miejscu zostaną zamontowane kolejne cztery. Będą one pełniły funkcję dodatkowej izolatki oraz poczekalni dla pacjentów oczekujących na przyjęcie do SOR. Ponadto, zostaną wykorzystane także do wsparcia centrum Testowego Covid-19 Drive-thru zlokalizowanego przed placówką. 

– Dbając o bezpieczeństwo Pacjentów i chcąc zapewnić im komfortowe warunki podczas oczekiwania na przyjęcie do SOR, zainstalujemy w sumie sześć specjalnych kontenerów medycznych. Dodatkowe kontenery będą pełniły także rolę zaplecza dla punktu pobrań w formule drive-thru. Ich montaż związany jest również z prowadzoną rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym z przebudową strefy wejścia dla SOR naszego szpitala – mówi Nikolaj Lambrinow, Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

W ramach prac remontowych związanych z modernizacją Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, planowane jest m.in. zwiększenie powierzchni poczekalni, co pozwoli na zapewnienie Pacjentom bardziej komfortowych warunków oczekiwania na przyjęcie oraz zachowanie większego dystansu społecznego w związku z panującą sytuacją epidemiczną.

Prace budowalne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym realizowane są w ramach projektu partnerskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod nazwą: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.