Komunikacja bez granic

0
679

W ramach realizacji projektu „Komunikacja bez granic” w dniu 31 maja 2022 r. odbyła się wideokonferencja informacyjna z partnerami projektu- państwową strażą pożarną z Kraju Libereckiego, Komenda Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze oraz samorządami gminnymi powiatu karkonoskiego. Starostwo Powiatowe reprezentowała Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw obronnych.

Wideokonferencja była okazją do wymiany informacji o aktualnych wydarzeniach po obu stronach granicy. Wideokonferencja była pierwszą z 14 comiesięcznych wideokonferencji zaplanowanych w ramach realizacji projektu, tj. do 30.06.2023 r.

Wyjściem do napisania projektu była panująca sytuacja epidemiczna, która ograniczyła możliwości swobodnego przekraczania granic oraz spotkań osobistych. Komunikacja online stała się jedną z podstawowych form wzajemnego przekazywania informacji i doświadczeń.

Projekt „Komunikacja bez granic” ma na celu stworzenie cyfrowej platformy do komunikacji transgranicznej. Pozyskanie niezbędnego sprzętu i oprogramowania pozwoli na stworzenie warunków dla systemu regularnych wideokonferencji, które posłużą partnerom do uzyskiwania informacji o aktualnych wydarzeniach po drugiej stronie granicy, a jednocześnie do edukacji uczestników poprzez warsztaty wideo.

Fb: Powiat Karkonoski