Kontynuacja programy “Opieka Wytchnieniowa”

0
950

W 2021 roku Miasto Jelenia Góra będzie kontynuować realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”. Gmina otrzyma środki finansowe na realizację świadczenia opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego, pobytu całodobowego jak i specjalistycznego poradnictwa.

Po raz pierwszy będziemy realizować Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, którego głównym celem jest wsparcie osób mniej samodzielnych w czynnościach dnia codziennego.

Miasto Jelenia Góra otrzyma w tym roku łącznie ponad 420 tysięcy złotych, w tym na program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ponad 220 tysięcy złotych, a na opiekę wytchnieniową – około 200 tysięcy.

Czekamy na informacje o sfinalizowaniu umów na realizację obydwu Programów z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim.