KOS-ZAWAŁ nowy program zdrowotny realizowany będzie w Jeleniej Górze

0
1150

W Polsce rocznie stwierdza się około 40 tys. zawałów mięśnia sercowego i 30 tys. przypadków tak zwanej niestabilnej choroby wieńcowej leczonej zabiegowo w trybie pilnym. Codziennie umiera średnio 400- 600 osób na choroby serca i naczyń.  Zatem widać, że jest to poważny problem zdrowotny dotykający nas bardzo często, a choroby sercowe to główny zabójca.

Program KOS-Zawał to dobra wiadomość dla pacjentów Szpitala w Jeleniej Górze. Program poprawi bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców kotliny jeleniogórskiej i turystów. Na Program NFZ przeznaczył dodatkowe środki: będzie finansowany dodatkowy sprzęt, dodatkowe działania oraz procedury, tak żeby najnowocześniejsze metody leczenia mogły być tutaj stosowane.” – mówi Marzena Machałek – Minister Edukacji Narodowej

Wychodząc potrzebom naprzeciw w październiku 2017 r. został wprowadzony Program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał) w celu poprawy jakości leczenia i zmniejszenia śmiertelności pacjentów. Program przygotowany został przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologii.

W ramach programu pacjenci mają zapewnioną ciągłość diagnostyki i leczenia, w tym również rehabilitacji kardiologicznej oraz edukacji na temat czynników ryzyka chorób serca, w kolejnych 12 miesiącach od wypisu ze szpitala. Koordynacja polega na zapewnieniu pacjentowi świadczeń związanych z przebytym zawałem, zależnie od jego stanu zdrowia. Kompleksowa opieka kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego oparta jest na wdrożeniu leczenia interwencyjnego, kardiochirurgicznego oraz wczesnej rehabilitacji kardiologicznej i monitorowaniu w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wskaźników dotyczących jakości opieki nad pacjentem. Ma na celu zapewnienie właściwego postępowania terapeutycznego nad pacjentami po zawale serca i właściwą kontrolę czynników ryzyka, co może wpłynąć pozytywnie na obniżenie odsetka śmiertelności.

„Program oferuje wszystkie świadczenia w zakresie kardiologii lub kardiochirurgii związane z zawałem serca: interwencyjne leczenie zawału mięśnia sercowego, leczenie kardiochirurgiczne, elektroterapię, w tym wszczepienie rozrusznika, kompleksową rehabilitację kardiologiczną w trybie dziennym lub stacjonarnym oraz ambulatoryjną kardiologiczną opiekę specjalistyczną. Cieszę się, że Szpital obejmie swoich pacjentów taką opieką.” – podkreśla dyrektor WCSKJ Nikolaj Lambrinow 

Zgodnie z  zasadami programu KOS-Zawał, jeżeli pacjent po zawale serca wróci do pracy w ciągu czterech miesięcy – to ośrodek, który go leczył otrzymuje dodatkowo finansową gratyfikację. Jest to swego rodzaju eksperyment wprowadzony po raz pierwszy nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Premia finansowa jest przyznawana ośrodkowi od razu, gdy lekarz wystawi zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy zawodowej pacjenta. W ramach programu można rozliczać wszczepienie urządzeń elektronicznych, takich jak rozruszniki czy układy resynchronizujące serce. Pacjent ma 14 dni od wypisu ze szpitala, by zgłosić się na wizytę kontrolną, podczas której otrzyma szczegółowy plan leczenia oraz  terminy kolejnych badań i wizyt. Wizyta koordynująca proces leczenia może się odbyć także w dniu wypisu ze szpitala – co jest szczególnie ważne dla pacjentów zamiejscowych.    

W programie kompleksowej opieki specjalistycznej po zawale, KOS-Zawał nacisk kładzie się na pierwszy rok ochrony pacjenta. Bez względu na to, jak dobrze czuje się pacjent wychodząc ze szpitala, efekty samego zawału i jego leczenia można poznać dopiero po kilku miesiącach. W badaniu echokardiograficznym ocenia się funkcję serca jako pompy poprzez frakcję wyrzutową, kontroluje zaburzenia rytmu pracy serca.

Świadczenia zagwarantowane w ramach programu KOS-zawał:

 • indywidualny  plan  leczenia  stworzony  dla  pacjenta
 • pierwsza wizyta kontrolna już po 7-14 dniach od wypisu ze szpitala
 • regularna opieka kardiologiczną przez okres 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca zakończona bilansem opieki
 • rehabilitacja kardiologiczna
 • w razie konieczności, wszczepienie nowoczesnego urządzania, tzw. rozrusznika serca
 • edukację dotyczącą stylu życia, czynników ryzyka, chorób układu krążenia
 • możliwość 24-godzinnego kontaktu w ramach oddziału kardiologicznego

Ścieżka obsługi Pacjenta w PROGRAMIE KOS-zawał:

 1. Leczenie zachowawcze, inwazyjne lub zabieg kardiochirurgiczny
 2. Podczas pobytu w szpitalu otrzymuje indywidualny plan leczenia opracowany przez kardiologa oraz lekarza rehabilitacji
 3. Wizyta kontrolna po 7-14 dniach od wypisu ze szpitala
 4. Rehabilitacja
 5. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia Pacjenta wszczepienie nowoczesnych urządzeń
 6. Regularne wizyty w poradni

Dane zebrane z różnych ośrodków prowadzących program wskazują, że w pierwszym roku po zawale pacjenci objęci programem są obciążeni  znacznie mniejszym ryzykiem zgonu, niż inni chorzy, objęci standardową opieką.

Udział Pacjentów w PROGRAMIE KOS-zawał jest bezpłatny – w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

„KOS-Zawał to nowoczesne i kompleksowe podejście do leczenia pacjenta. Szpital gwarantuje pacjentowi skoordynowaną, kompleksową, wielokierunkową opiekę. Niezwykle istotne jest również to, że program daje możliwość indywidualnie ustalonego planu leczenia dla każdego pacjenta. Cieszę się, że Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej – marszałkowska jednostka – dołączy do podmiotów realizujących świadczenia w programie.” – komentuje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski

informacje prasowe urzędu marszałkowskiego