Kowarski “grzybek” w końcu odzyska dawny blask

0
1391

Przez 200 lat służył mieszkańcom Kowar i turystom nazywany pawilonem oficerskim, herbaciarnią, a przez miejscowych grzybkiem. Od lat 60. nie miał szczęścia do właścicieli i jedna z wizytówek Kowar popadała w ruinę. W końcu obiekt doczekał się gospodarza, który przywróci mu dawny blask. Właśnie rozpoczęły się pierwsze prace.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/4134003279986346?__cft__[0]=AZWA_vbvBrUNAvz7ANwGbNQrOlERE3ZDl0rFrBNp3EGIVYLdYil6iOnEDQL3ZwoNWX1VRtfMO9wqpsgIOb_z9Ta_hrQ6Ys1O2E6WZRM8ISOB06tSW4gbixRct0idVMUl9HJ8prLuUcNlwB2JqRn-ImMNIOf90KCv9MsGt7wZeX9UOFU5ylzd7zDMzOIxTZPbMnQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/strimeo/posts/4134003279986346?__cft__[0]=AZWA_vbvBrUNAvz7ANwGbNQrOlERE3ZDl0rFrBNp3EGIVYLdYil6iOnEDQL3ZwoNWX1VRtfMO9wqpsgIOb_z9Ta_hrQ6Ys1O2E6WZRM8ISOB06tSW4gbixRct0idVMUl9HJ8prLuUcNlwB2JqRn-ImMNIOf90KCv9MsGt7wZeX9UOFU5ylzd7zDMzOIxTZPbMnQ&__tn__=%2CO%2CP-R