Kto zostanie dyrektorem Zdrojowego Teatru Animacji?

0
964

Dziesiątka kandydatów złożyła dokumenty i ubiega się o objęcie funkcji dyrektora Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze . Kandydatami są zarówno – w szerokim pojęciu – artyści sceny i estrady, jak i managerowie kultury.

Niektórzy z nich są mieszkańcami Jeleniej Góry lub najbliższych okolic, inni pochodzą z dalszych stron. Zgłoszenia przyjmowane były do poniedziałku (17 maja). Rozstrzygnięcie nastąpi w czerwcu.

To nie jest jedyny konkurs, na rozstrzygnięcie którego czekają instytucje kultury, bowiem w zarządzanym przez samorząd województwa dolnośląskiego Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze także w najbliższym czasie rozstrzygał się będzie konkurs nad obsadzeniem funkcji dyrektora.

Odbył się natomiast konkurs dotyczący obsady funkcji dyrektora SP 13. Poprzednia dyrektorka wygrała konkurs i obejmie funkcję szefa SP 11, a „trzynastkę” poprowadzi inny pedagog. Komisja konkursowa zakończyła pracę, złożyła Prezydentowi Miasta swoje w tej sprawie sugestie.