Międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze CTIF jako forma integracji polskich i czeskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

0
368

W dniu 10 lipca 2022 r. w ramach projektu Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zorganizowało szkolenie dla opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w efekcie którego nabyli oni kompetencje instruktorów-sędziów sportów pożarniczych wg międzynarodowego regulaminu CTIF.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez wykwalifikowanych specjalistów, międzynarodowych sędziów, i opierało się na zajęciach teoretycznych z elementami ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu toru przeszkód CTIF. W szkoleniu wzięli udział opiekunowie MDP 16 osób – 10 osób z Polski i 6 osób (z jednostek OSP biorących udział w projekcie).

W ramach projektu przewidziano również szkolenia dla MDP, a także organizację mini-obozu szkoleniowego polskich i czeskich młodzieżowych drużyn pożarniczych zakończonego zawodami w sportach pożarniczych wg regulaminu CTIF.

Projekt pn. „Międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze CTIF jako forma integracji polskich i czeskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa, Osi priorytetowej 4 (OP 4), tj.Współpraca instytucji i społeczności.

Źródło: powiat karkonoski