Mniej pieniędzy dla uzdrowisk

0
487

Najprawdopodobniej w przyszłym roku uzdrowiska w kraju będą miały mniej pieniędzy na inwestycje. Związane jest to z naliczaniem opłaty uzdrowiskowej.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/256890349775833?__cft__[0]=AZUhtoosJxxcLUSP5gCktRFr2-2PbpwqfITY_vVC7-fU3uDjKsQVv93U-33S8-aGoH8t2YHX-KpMlbFQMQtNYMUKHzB3AB-0Ut18fXgXisbneOUFnNInkl0HgkeV-91Z-U5Vp2pA3SbtnzDMlIhIMXpMrkqpdQCU_HokD–WtJkCnQ&__tn__=%2CO%2CP-R