Modernizacja budynku klasztornego z Internatem w Lubomierzu

0
822

Dzięki dotacjom i pożyczkom ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW dawny klasztor sióstr benedyktynek, a obecnie Internat wchodzący w skład Zespołu Klasztornego w Lubomierzu przy Placu Kościelnym 5, ulegnie kompleksowej termomodernizacji.

Planowana inwestycja dotyczy remontu fragmentów obiektu i w żaden sposób nie zmieni jego obecnego charakteru, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń.

Wartość przedsięwzięcia: 11 580 870,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 7 539 271,00 PLN
Pożyczka NFOŚiGW: 837 697,00 PLN

Roboty budowalne będą obejmowały:

  • modernizację przegród zewnętrznych: dachu, stropów, ścian,
  • wymianę okien zewnętrznych,
  • wymianę drzwi zewnętrznych,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (w części pomieszczeń),
  • modernizację systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą kotła oraz wykorzystaniem OZE: pompy ciepła, a także zastosowanie systemu zarządzania energią,
  • modernizacja oświetlenia.

Pierwsze prace odbywają się już teraz.

lwowecki.info/ gmina Lubomierz