Modernizacja szpitala w Janowicach Wielkich

0
1561

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich jest jedną z kluczowym placówek rehabilitacyjnych na Dolnym Śląsku, liczący sobie blisko 100 lat obiekt, o powierzchni użytkowej ponad 5 tys. mkw, początkowo funkcjonował jako sanatorium dla dzieci i szkoła gospodarstwa domowego. Budynek położony jest na wysokości ok. 440 m n.p.m. a jego projektantem był Ludwiga Burgemeister autor obecnych budynków Uniwersytetu Technicznego (Politechniki Wrocławskiej).

Szpital od wielu lat przechodzi intensywne zmiany, jest stopniowo remontowany, unowocześniany.

Jak informuje Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego – w bieżącym roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego w drodze uchwały przyznał dotację celową w wysokości 1,5 mln zł, ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COV1D-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: Modernizacja obiektów szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich

W ramach zadania które będzie sfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych planowana jest modernizacja sal chorych zlokalizowanych na III piętrze budynku Szpitala oraz ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – mówi Hubert Papaj – przewodniczący rady społecznej szpitala. Celem zadania jest podniesienie standardu pobytu pacjentów poprzez likwidację barier architektonicznych, wymianę posadzek na antypoślizgowe, zapewnienie sanitariatów w salach chorych spełniających niezbędne wymogi dla osób niepełnosprawnych.

W ostatnim okresie wykonano również, wiele innych zadań – wymienia dyrektor szpitala Rafał Dyjur – przykładowo zrealizowano ponad milionową inwestycję pn „Budowa Parku Aktywnej Rehabilitacji – Etap I” dofinansowana w 50% ze środków PFRON oraz w 50% z dotacji Województwa Dolnośląskiego która została zakończona 23.04.2020 r. We wrześniu 2020 r. doszło do rozpoczęcia inwestycji związanej z modernizacją dachu Szpitala. Inwestycja jest w toku. Przedmiotem zadania pod nazwą „Modernizacja dachu budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich ”. Koszt inwestycji na chwilę obecną wynosi 1.070.000,00 zł i jak do tej pokrywany jest ze środków własnych Szpitala.

Co warte podkreślenia Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich pozostaje szpitalem o profilu wyłącznie rehabilitacyjnym. W ramach swojej działalności prowadzi rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych, rehabilitację neurologiczną oraz rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych i dysponuje ponad 130 łóżkami dla pacjentów. Dodatkowo podmiot wpisany jest na listę organizatorów turnusów rehabilitacyjnych współfinansowanych przez PFRON.