Mundurowi sprawdzili niestrzeżone kąpieliska oraz leśne i górskie szlaki w związku z nielegalnym wjazdem do lasu przez osoby na quadach i crossach

0
370

2 lipca br. jeleniogórscy policjanci wspólnie z w/wymienionymi strażami prowadzili działania w różnych miejscach powiatu karkonoskiego. Ich celem było zatrzymanie jeżdżących crossami i quadami po lasach i górskich szlakach. Motocykliści i osoby jeżdżące quadami poruszający się poza drogami wewnętrznymi, po terenie leśnym, dokonują istotnej szkody przyrodniczej. Z uwagi na nieuprawniony wjazd pojazdami silnikowym na tereny chronione oraz niszczenie zasobów przyrodniczych grozi mandat karny w wysokości od 500 zł do 1000 zł.

Ponadto tego samego dnia funkcjonariusze przeprowadzili w Jeleniej Górze i na terenie powiatu karkonoskiego również kontrole niestrzeżonych akwenów, gdzie obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Funkcjonariusze pojawili się w Jeleniej Górze nad „Balatonem”, w Wojnowie na żwirowni oraz nad stawami w Łomnicy i w Dziwiszowie.

Policja jeleniogórska przypomina:

 • Korzystamy z kąpielisk, strzeżonych, odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych.
 • Należy przestrzegać regulaminu kąpieliska;
 • Stosować się do poleceń ratownika;
 • Nie zakłócamy wypoczynku i kąpieli innych osób, a przede wszystkim: nie krzyczymy, nie popychamy się, nie zaśmiecamy terenu.
 • Nie wchodzimy do wody gdy przed chwilą zjedliśmy posiłek.
 • Nie wskakujemy do wody gdy jesteśmy rozgrzani grą w piłkę lub dłuższym opalaniem.
 • Korzystamy z okryć głowy i okularów przeciwsłonecznych przy dłuższym przebywaniu na słońcu.

NIE WOLNO !

 • Wchodzić do wody wbrew zakazom ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona.
 • Niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska.
 • Niszczyć znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko od szlaku żeglownego, wód otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest zabroniona.
 • Kąpać się w portach, na przystani, przy zaporach, mostach, w ujęciach wody pitnej, stawach hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, gliniankach i przy falochronach.
 • Skakać do wody na głowę nie znając głębokości wody i jej dna.
 • Pamiętaj! Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska, pływalni oraz korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich

Chwila nierozwagi, brawura czy przecenie własnych możliwości może być przyczyną utraty zdrowia, trwałego kalectwa, a nawet utraty życia.

podinsp. Edyta Bagrowska