Mysłakowice: Intensywny początek roku

0
424

Początek nowego roku to czas kolejnych wyzwań, ale i czas prac remontowych, konserwacyjnych i naprawczych w Gminie Mysłakowice.

Korzystając ze sprzyjającej aury pogodowej, zgłoszeń mieszkańców gminy, firmy zewnętrzne i pracownicy urzędu intensywnie i sukcesywnie wykonują prace naprawcze i konserwacyjne.

  1. Naprawiane są uszkodzone progi zwalniające na terenie gminy,
  2. Montowane są nowe tabliczki z nazwami ulic a zarazem naprawiane i odrestaurowywane stare,
  3. Wykonano fragment drogi gruntowej w Krogulcu,
  4. Wykonano malowanie poziome przejść w Kostrzycy.
  5. W styczniu nastąpi zakończenie długo oczekiwanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w Kostrzycy,
  6. Zlikwidowano kilka dziki wysypisk śmieci, wywieziono kilkanaście starych opon podrzuconych na tereny gminne,
  7. Zakończono częściowy remont sali sportowej w Karpnikach, zainstalowano nowe ogrzewanie,
  8. Wykonano ogrodzenie zabezpieczające przy spalonym budynku na Rudawskiej 9 w Karpnikach,
  9. Sukcesywnie łatane są ubytki w drogach gminnych.

„Przypominamy, że wszelkie zgłoszenia, uwagi można składać do referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy przy ul. Szkolnej 5”- przypominają władze gminy.

Źródło: Gmina Mysłakowice