Na ratunek niepylakom

0
1205

Karkonoski Park Narodowy wspólnie z Klubem Przyrodników zdobył z unijnego Programu LIFE prawie 5 milionów euro na przywracanie naturze niepylaka apollo. Ponad połowa tej kwoty zostanie zaangażowana po stronie polskiej.

Partnerami projektu „Ochrona Parnassius apollo w Polsce, Republice Czeskiej i Austrii” są: Klub Przyrodników, Karkonoski Park Narodowy, czeski KRNAP, Pieniński Park Narodowy, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Český Svaz Ochránců Přírody Hradec Králové, Education and information centre Bílé Karpaty, European Wilderness Society i REWILD Institute – Research on Ecosystems and Wilderness.

Projekt APOLLO2020 ma na celu m.in.:

  • Odtworzenie populacji niepylaka apollo w 3 obszarach funkcjonalnych „Sudety”, „Białe Karpaty” i „Austriackie Alpy” w Polsce, Czechach i Austrii.
  • Utworzenie w Czechach i w Uniemyślu w Sudetach Środkowych nowych hodowli, w których motyle będą hodowane w celu wzmocnienia lub odtworzenia lokalnych populacji tego gatunku;
  • Stworzenie sieci siedlisk tzw. „stepping stones”, które służyć będą jako elementy korytarzy migracji gatunku pomiędzy miejscami występowania w ramach poszczególnych obszarów funkcjonalnych.
  • Zwiększenie ochrony siedlisk lęgowych i żerowisk gatunku;
  • Podnoszenie świadomości i zaangażowania społecznego w ochronę niepylaka apollo i utrzymanie jego siedlisk poprzez stworzenie „Ogrodów Apollo” i organizację wydarzeń lokalnych społeczności.

Planowana data rozpoczęcia przedsięwzięcia: wrzesień 2021 r.
Planowana data zakończenia przedsięwzięcia: marzec 2028 r.