Nadleśnictwo Śnieżka zasadzi 300 000 drzewek

0
595

Na terenie Nadleśnictwa Śnieżka trwają prace związane z odnawianiem lasu. W samym tylko leśnictwie Janowice na powierzchni 2 h zostanie posadzonych kilkanaście tysięcy młodych drzewek. W sumie do końca października w 14 leśnictwach Nadleśnictwa Śnieżka zostanie zasadzonych około 300 000 drzewek.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3998265546893454?__cft__[0]=AZXzBnLN22aK8YQtPa49GPht3zmJY2FhzN-M-d7VtnWoNNFMpqOoyJmqHKXCXyurwg66LIm-c9Vg0_OYD1bRQAv5d-2wtnuOP7uN_XwCRpNTGMjTAZdjn_Aee_3ZgyfT22zp3GHyHIryMsfN4nmLkre8AI41aFo2t7uwhoXHU6PE5ReSuWMQIUx3B0YTcURE9Wc&__tn__=%2CO%2CP-R