Nietypowy ale bardzo udany finał WOŚP

0
350

To był finał inny niż wszystkie. Obostrzenia sanitarne, brak masowych imprez i wiele innych niedogodności. Jak się jednak okazało Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra i ma się świetnie! A to wszystko dzięki ludziom dobrej woli

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3688103197909692?__cft__[0]=AZUp0YMiAZ1J_6K_t6kEJU2IqxAxANN3dW8ogswLQnMKGmDsB1PA8F6tvNb_CjFFxf_t_zdBVRZkF6ulYeZiW9ETGyiKpBF7dCmV4jagp_IZJ7-meKBeeBl2f-wxLAcRWvarVTcm7hocgCQsWM97hlEm1S5qD_He2kbLL410ReVNIsLHeDx4M4xlPW0DSwkBoR0&__tn__=%2CO%2CP-R