Nowe wsparcie finansowe dla dolnośląskich firm

0
368

Aż 75 milionów złotych trafi do dolnośląskich przedsiębiorców w ramach konkursów prowadzonych przez konsorcjum, którego liderem jest Dolnośląska Agencja współpracy Gospodarczej. Wsparcie skierowane będzie do firm, które zostały dotknięte skutkami epidemii COVID-19. Zasady ubiegania się o pomoc finansową przedstawił dziś marszałek Cezary Przybylski.

„Wsparcie, jakie przekazujemy dolnośląskim przedsiębiorcom to kolejny duży zastrzyk finansowy dla regionalnej gospodarki. Skutki pandemii koronawirusa są nadal odczuwalne dla dolnośląskich firm, dlatego chcemy dać impuls, który pozwoli in w pełni wykorzystać swój potencjał” – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Pandemia COVID-19 jest już za nami, jednak jej skutki, zwłaszcza dla dolnośląskich firm są nadal odczuwalne. Samorząd województwa wspierał dolnośląski biznes rozmaitymi działaniami w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego. W sumie był to miliard złotych przeznaczony na pomoc przedsiębiorcom z regionu. Dostępny od dziś produkt finansowy dla przedsiębiorców to pożyczki na rozwój dla firm, które ucierpiały w wyniku epidemii. 75 milionów złotych przeznaczonych zostanie na pożyczki inwestycyjne i obrotowe dla firm.

Dostrzegamy potrzebę stworzenia systemowego wsparcia małych i średnich firm. Ich kondycja jest niezwykle ważna dla regionalnej gospodarki. Warunki ekonomiczne powodują, że często brakuje im środków na bieżącą działalność. Chcemy je wspierać i umożliwiać im rozwój i bezpieczny byt dla ich pracowników”– dodaje Krzysztof Maj, członek zarządu województwa.

Według przyjętych założeń firma może ubiegać się o jedną pożyczkę obrotową i więcej niż jedną pożyczkę inwestycyjną (o ile ich łączna suma nie przekroczy 3 milionów złotych). Pożyczka Inwestycyjna – na wydatki inwestycyjne, czyli nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności).

Pożyczka Obrotowa – na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzonej działalności, bieżące wydatki firmy związane z funkcjonowaniem, np. energia elektryczna, wynagrodzenia, usługi prawne lub księgowe, itp.).

Dolnośląski Fundusz Rozwoju w ciągu swojej dziesięcioletniej już działalności udzielił wsparcia 3000 dolnośląskich przedsiębiorców. W sumie udzieliliśmy pożyczek na ponad pół miliarda złotych. Dziś ogłaszamy kolejny produkt finansowy, który będzie dostępny dla regionalnych przedsiębiorców, których firmy ucierpiały z powodu pandemii” – mówi Roman Kozłowski, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Pożyczki na Rozwój przeznaczone są dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzących działalność gospodarczą wpisanych rejestru przedsiębiorców przed 1 stycznia 2020. Warunkiem ubiegania się o pożyczkę są m.in. pogorszenie sytuacji związane ze spadkiem przychodów, zmniejszeniem zatrudnienia, ograniczeniem inwestycji, przerwaniem łańcucha dostaw czy inflacją. Wsparcie w szczególności dotyczy branż istotnych dla regionu, m.in. turystyka, usługi noclegowe, gastronomia.

Partnerami, poprzez których będzie można ubiegać się o pożyczki, są Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” oraz Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG”.

Niezbędne dokumenty i wnioski, dzięki którym można ubiegać się o pożyczki można znaleźć na stronach internetowych wszystkich pośredników, a także w siedzibach tych spółek. Zachęcamy do także kontaktu z naszymi pracownikami, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji oraz pomogą przejść przez formalne procedury” – informuje Michał Rado, prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

UMWD