Nowe zasady przyznawania stypendiów i nagród za wyniki sportowe

0
560

Od stycznia 2021 obowiązuje nowa Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe.

O stypendium sportowe mogą się starać mieszkańcy Miasta Jelenia Góra lub zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych mających siedzibę na terenie Miasta Jelenia Góra, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium (obecnie rok 2020) osiągnęli wysokie wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej (np. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie).

Nowe wnioski o przyznanie stypendium można składać od 2 stycznia do ostatniego dnia lutego każdego roku (wzór wniosku znajduje się na stronie BIP w zakładce DLA KLIENTA- WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI).

Wnioski są rozpatrywane w terminie do 31 marca każdego roku a stypendium przyznawane jest na okres do 8 miesięcy.