Nowy program rządowy – “Klimatyczne Uzdrowiska”

0
591

Już w czerwcu bieżącego roku zostanie uruchomiony nowy program priorytetowy NFOŚiGW „Klimatyczne Uzdrowiska”. Rządowy program o wartości 250 mln zł ma na celu wsparcie samorządów posiadających status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej w zwiększeniu odporności na skutki zmian klimatu.

Nowy program to kolejny krok w trosce o ochronę klimatu. Budżet programu wyniesie 250 mln zł, a sam nabór potrwa do 2024 roku bądź do wyczerpania środków. Jego beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i są powołane do realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w ustawach oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań na ich rzecz.

Dolny Śląsk słynie z uzdrowisk. Korzystają z nich mieszkańcy całego kraju. Wspieracie finansowe dla naszych uzdrowisk w znaczący sposób pomoże w realizacji działań, zmierzających w rezultacie do poprawy jakości powietrza w całym regionie” – zaznacza marszałek Cezary Przybylski.

“Jako mieszkańcy Dolnego Śląska możemy być dumni, że nasz region jest uzdrowiskowym zagłębiem w skali całego kraju. Aby nasze zdroje rozwijały się w szybkim tempie, potrzebne są pieniądze. Dzisiejsza zapowiedź uruchomienia wielomilionowego programu inwestycyjnego, z którego będą mogły korzystać nasze dolnośląskie gminy uzdrowiskowe, to świetna wiadomość. Dziękuję Ministrowi Michałowi Kurtyce oraz polskiemu rządowi za dedykowanie ogromnych środków właśnie na ten cel” – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Program Priorytetowy „Klimatyczne Uzdrowiska” będzie składać się z dwóch części: Adaptacji do zmian klimatu oraz Wspierania efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych, koordynowanej przez Departament Efektywności Energetycznej oraz Departament Adaptacji do Zmian Klimatu NFOŚiGW.

Kluczowe cele programu to m.in.:
– upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w miastach uzdrowiskowych, 
– poprawa jakości powietrza,
– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej,
– inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł,
– działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, systemów zagospodarowania wód opadowych i kanalizacji deszczowej, zieleńców i parków,
– zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym: budowa i modernizacja ujęć wód i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych.

Wszystkim nam zależy na dobrym klimacie. Czyste powietrze, woda, zdrowa żywność, możliwość życia w symbiozie z otaczającą nas naturą to marzenia ponad jakimikolwiek podziałami. Szczególne oczekiwania mamy wobec miejscowości uzdrowiskowych, takich jak goszczące nas Szczawno-Zdrój. Tu szukamy nie tylko wypoczynku, ale i zdrowia. A to oznacza dla ponad 50 gmin uzdrowiskowych i miejscowości, które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowejolbrzymie szanse, ale i wyzwania. Kapitał tych samorządów to wyjątkowy mikroklimat, o który wspólnie, aktywnie musimy zadbać. Ten cel przyświecał pracom nad nowym programem przygotowanym wspólnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej “– zaznacza Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Szczegółowe informacje na temat naboru będzie można znaleźć na stronie www.nfosigw.gov.pl