Nowy rok szkolny w dobie pandemii. Są wytyczne

0
747

Jeleniogórskie szkoły, podobnie jak placówki w całej Polsce, otrzymały wytyczne z Ministerstwa Edukacji i Nauki, dotyczące zasad bezpieczeństwa w nowym roku szkolnym.

Nie ma już wątpliwości, że od 1 września nauka w szkołach będzie odbywała się w sposób stacjonarny. – Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność – czytamy we wprowadzeniu do wytycznych ministerstwa.

Opracowane przez MEiN zalecenia są podobne do tych, które szkoły stosowały w ubiegłym roku. Uczniowie zobowiązani są do zachowania 1,5 metrowego dystansu społecznego. W częściach wspólnych, szczególnie tam, gdzie zachowanie dystansu nie jest możliwe, powinni być w maseczkach. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć uczniów w maseczki. Szkoły muszą ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie osób z zewnątrz. Zaleca się przebywanie na przerwach na świeżym powietrzu, np. na boisku szkolnym. Dużą wagę w wytycznych przywiązuje się do higieny. Uczniowie zaraz po wejściu do szkoły muszą umyć ręce wodą z mydłem. Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę. Po każdej lekcji stoły powinny być dezynfekowane. Znajdujące się w salach przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć. Jest tez procedura postępowania na wypadek stwierdzenia u któregoś z pracowników szkoły objawów COViD-19.

Z zaleceniami i procedurami można zapoznać się tutaj.

UMJG