Nowy sprzęt dla ośrodka

0
987

Trwają dostawy specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jeleniej Górze.

W piątek 16.04.2021 roku do jeleniogórskiej szkoły przy ul. Kruszwickiej, realizującej program edukacyjny w oddziałach specjalnych, zakupiono specjalistyczny sprzęt do zajęć z gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji.

Są to 4 rowery treningowe, 2 bieżnie treningowe praz orbitrek magnetyczny. Dokonane zakupy w znaczący sposób poprawią warunki prowadzenia rehabilitacji, wzmocnią jej jakość, efektywność i skuteczność.

Do końca maja 2021 do SOSW zostanie dostarczone wyposażenie gabinetów logopedycznych i sali wyciszeń dla uczniów autystycznych i z zaburzeniami emocji.

Sprzęt zakupiono w ramach zadania „Wyposażenie pracowni – zakup i dostawa sprzętu do nauki zawodu, w tym dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu „Szkolimy zawodowo – poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach” RPDS.07.02.03-02-0003/18-01.