O bezpieczeństwie w ruchu drogowym, odblaskach i zagrożeniach…

0
368

Jeleniogórska policjantka 20 września br. w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” i „Świeć przykładem” spotkała się z uczniami klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze. Głównym tematem rozmów było szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Policjantka zwróciła szczególną uwagę uczniów na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i omówiła ,,bezpieczne zachowanie”:

  • na ulicy i jej otoczeniu (przechodzenie przez ulicę – miejsca dozwolone w przypadku kierowania ruchem na drodze przez policjanta, znajomość znaków drogowych informacyjnych, ostrzegawczych, zakazu, nakazu, wyposażenie w elementy odblaskowe,
  • pasy- przejścia dla pieszych,
  • piesi –jako uczestnicy ruchu drogowego,
  • bezpieczeństwo podczas podróży samochodem, autobusem, pociągiem (prawidłowe podróżowanie),
  • na rowerze (wyposażenie roweru i rowerzysty), na deskorolce, rolkach.

Funkcjonariuszka mówiła również o bezpieczeństwie:

  • w szkole (bez stosowania przemocy, właściwego zachowania, w tym zasad korzystania z telefonu komórkowego, nie epatowania zamożnością, etc.),
  • w domu, podwórku, w tym podwórku przyszkolnym, (podczas zabawy, w kontakcie z osobą obcą, psem, dzikimi zwierzętami, etc).

Podczas spotkania szczególną uwagę zwróciła na obowiązek noszenia przez pieszych, po zmroku poza strefą zabudowaną elementów odblaskowych, które dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie.

podinsp. Edyta Bagrowska