Obrady nad kształtem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Dolnym Śląsku

0
796

Nowej Rudzie pod przewodnictwem Wicemarszałka Grzegorza Macko odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Grupa ta powołana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku stanowi platformę dialogu i wymiany doświadczeń dla regionalnych interesariuszy skupionych wokół transformacji postgórniczej Dolnego Śląska.

Samorządowcy, przedstawiciele jednostek naukowych, agencji rozwoju, organizacji społecznych od ponad roku pracują wspólnie z Urzędem Marszałkowskim nad Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji. W ramach Funduszu na Dolny Śląsk już wkrótce trafi 556 mln euro z Unii Europejskiej na wsparcie obszarów borykających się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to potężne narzędzie finansowe, które w najbliższych latach wesprze rozwój Dolnego Śląska. Poprzez Fundusz możliwe będzie dofinansowanie m.in. wdrażania technologii zapewniających tanią i czystą energię, redukcji emisji gazów cieplarnianych, regenerację terenów zdegradowanych, ale także pomoc dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy. Program obejmuje subregion wałbrzyski – powiat wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki oraz miasto Wałbrzych. Zidentyfikowaliśmy także kolejne obszary, które chcemy zakwalifikować do wsparcia Funduszem” – mówi Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Zdaniem zarządu województwa obszarem wymagającym już dziś wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest również powiat zgorzelecki. Dzięki środkom europejskim możliwe byłoby złagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, głównie poprzez odejście od wykorzystywania paliw kopalnych.

Dzięki regularnym rozmowom, jakie prowadzimy w regionie możliwe jest wspólne podjęcie decyzji dotyczących spożytkowania tych ogromnych pieniędzy. Chcemy by były wykorzystane jak najefektywniej, aby zminimalizować problemy społeczne i gospodarcze, które dotkliwie dotknęły mieszkańców południa naszego regionu” – dodaje wicemarszałek Grzegorz Macko.

Spotkanie w Nowej Rudzie zdominowała dyskusja nad kształtem zapisów w terytorialnym planie dla subregionu wałbrzyskiego. Dokumenty w tej sprawie już w lipcu zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Po otrzymaniu uwag, wspólnie z Grupą Roboczą, kontynuowana jest współpraca nad ich ostatecznym kształtem, co w przyszłości stanie się podstawą do wydatkowania środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

UMWD