Obywatele Ukrainy będą musieli współfinansować swój pobyt w Polsce

0
169

Od 1 marca weszły w życie przepisy nakładające na obywateli Ukrainy obowiązek partycypowania w kosztach pobytu w miejscach zbiorowego zakwaterowania w Polsce.

Zmianę zasad udzielania pomocy w ramach tzw. zakwaterowania zbiorowego wprowadza uchwalona 13 stycznia 2023 r. nowela ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która zmienia też 20 innych ustaw. Za ich sprawą uchodźcy po upływie 120 dni od momentu przyjazdu do naszego kraju muszą partycypować w 50% kosztów zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego. Przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 40 zł za osobę dziennie.

Z kolei po upłynie 180 dni partycypacja w kosztach wzrasta do 75%, ale nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie. Ustawa przewiduje wyłączenia, a obejmują one: osoby starsze, z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży lub osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Ta nowelizacja ustawy wprowadziła pewien zamęt w tym zapisem, że współfinansować w kosztach pomocowych nie muszą osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, tak naprawdę każdy uchodźca z Ukrainy znajduje się w tej trudnej sytuacji życiowej. Ta nowelizacja nie podała konkretnych zasad, kryteriów, na podstawie których ta ocena ma być dokonywana. Te zasady wkrótce ma określić wojewoda i poinformować o tym samorządy. Póki co konkretnych zapisów brak.

lwowecki.info