Odcinek Trasy Sudeckiej już wyremontowany

0
723

Dostępna dla kierowców jest już droga wojewódzka nr 379, która wchodzi w skład projektu Trasy Sudeckiej. W konferencji prasowej brał udział Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

“Remont tego odcinka był dla nas bardzo ważny przede wszystkim ze względu na poprawę bezpieczeństwa jego użytkowników. Trasa ta komunikuje również mieszkańców Modliszowa ze Świdnicą i Wałbrzychem. Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 32 mln zł, z czego większość pochodziła z funduszy unijnych” – mówi marszałek Cezary Przybylski.

W ramach zadania zostały wykonane dwa ronda w miejscu istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi: rondo w Modliszowie  (skrzyżowanie DW nr 379 z drogą powiatową nr 2912D) oraz rondo na skrzyżowaniu DW nr 379 z drogą powiatową nr 2911D kierunek  Witoszów Górny – Bystrzyca Dolna.

“Droga wojewódzka nr 379 od granic naszego miasta w stronę Starego Julianowa i Modliszowa jest już gotowa w nowej wersji, jako przyszła Trasa Sudecka. Tego typu drogi są bardzo ważne, ponieważ ich budowa rozwiązuje wiele problemów komunikacyjnych, chociażby poprzez zwiększanie płynności ruchu i wyprowadzanie dużej jego części z miast” – tłumaczy Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda przy ul. Uczniowskiej w Starym Julianowie do ronda przy ul. Wałbrzyskiej w Świdnicy została zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez firmę Polbud-Pomorze Sp. z o.o.  11-kilometrowy odcinek drogi zaprojektowano dla klasy G, ponadto poszerzona została jezdnia, a także wybudowano ścieżki pieszo-rowerowe i chodnik. Wartość umowy to ponad 32 mln zł brutto, z czego 85% zostało sfinansowane z RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a 15% to wkład Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.