Opolno Zdrój miejsce odkrywane na nowo

0
703

Stowarzyszenie „Na Trójstyku” zaprasza wszystkich chętnych na podsumowanie warsztatów pn. ”Opolno Zdrój – miejsce odkrywane na nowo” Projekt realizowany w okresie letnim przy udziale animatorów kultury, mieszkańców i przyjaciół Opolna (gm. Bogatynia).

W pierwszej fazie projektu głównym celem było odkrywanie ukształtowania przestrzeni wsi poprzez prace z dawnymi mapami, fotografiami oraz spacery studyjne. Ten etap dedykowany został warsztatom z dziećmi, młodzieżą i seniorami, od których młodsze pokolenie usłyszało ciekawe świadectwa historii.

Drugi etap polegał na lepieniu z gliny domów znajdujących się na terenie miejscowości. Działania trwały ok. 3 miesiące, w plenerowej pracowni urządzonej przy wiejskiej świetlicy.

Efektem finalnym projektu będzie prezentacja wspólnej pracy na utworzonej makiecie wsi odwzorowującej obecny układ ruralistyczny. Prezentacja wsi w miniaturze (podświetlone domki) będzie miała miejsce w niecce oczyszczonego przez mieszkańców basenu kąpielowego  w Opolnie. To miejsce również odkryte zostanie na nowo.

Projekt realizowany dzięki finansowemu wsparciu firmy ZKLASTER Zgorzelecki oraz Miasta i Gminy Bogatynia oraz pomocy Sołectwa i Stowarzyszenia DOM KOŁODZIEJA.

„Odpalenie” wsi w miniaturze odbędzie się  21 sierpnia b.r. (sobota) o godz. 20.00  (Basen w Opolnie)

Anna Wilczyńska – Sołtys wsi Opolno Zdrój/Prezes Stowarzyszenia „Na Trójstyku” .