Czy szewc chodzi bez butów? I czy zawód ten może być pasją? Zapraszamy na spotkanie z Rafałem Maciochem z Jeleniej Góry.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3581593375227342?__cft__[0]=AZXxkiVgclTW0xvbNwFAvB1S11qIHG0W1nT98mupaVd9StPiiDJCJvf8wbTwIyU_gGWifovuDrqAvrK5TIGa8ounBaJZ4vFiqMeZG5XWp_83TK_foF4f5U_yWlYZ6zAW3AzUzLsTVEUr_SvbiiHu45Spx41nj1bSKS4Y1mOTzmd_REw5B8L-aI9-tylM6H2vTmAyRRYcZXHPLyfFIaWAxT_8&__tn__=%2CO%2CP-R