Policjanci prowadzili działania ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych

0
465

20 stycznia 2021 roku policjanci jeleniogórskiej drogówki w regionie przeprowadzili działania ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych. Funkcjonariusze dyscyplinowali pieszych i kierowców, którzy nie przestrzegali przepisów z zakresu ruchu drogowego.

Policjanci podczas tych działań zwrócili szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierowców wobec pieszych. Chodzi tu głównie o ich zachowanie w obrębie oznakowanych przejść, gdzie kierowców obowiązuje zasada szczególnej ostrożności. W trakcie działań dyscyplinowali również pieszych, którzy nie stosowali się do obowiązujących przepisów. Nagminnym wykroczeniem popełnianym przez tych uczestników ruchu drogowego jest przechodzenie na czerwonym świetle, przechodzenie w miejscu niedozwolonym lub wchodzenie wprost pod nadjeżdżający pojazd.

W trakcie tych działań funkcjonariusze ujawnili 53 wykroczenia popełnione przez kierujących, głównie było to nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu i nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych oraz 13 wykroczeń popełnionych przez pieszych, takich jak niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej i przechodzenie w miejscu niedozwolonym.

Celem tych działań jest wpojenie pieszym oraz kierującym obowiązku stosowania się do przepisów z zakresu ruchu drogowego, które niejednokrotnie lekceważą i lekkomyślnie narażają swoje zdrowie i życie.

podinspektor Edyta Bagrowska