Polsko- czeskie memorandum podpisane

0
540

Marszałek Cezary Przybylski i Hetman Kraju Hradeckiego Martin Červíček w piątek (27.08.br.) podpisali polsko-czeskie memorandum w dziedzinie infrastruktury. Dokument stanowić będzie podstawę do podejmowania wspólnych inicjatyw na polsko-czeskim pograniczu w najbliższych latach.

Porozumienie pomiędzy województwem dolnośląskim a Krajem Hradeckim jest dokumentem, który porządkuje kwestie związane z rozwojem regionalnej infrastruktury drogowej, kolejowej i usług publicznych w zakresie transportu kolejowego. W przyszłości umożliwi tworzenie wspólnych planów działania i pozwoli na aplikowanie o fundusze Unii Europejskiej.

“Jestem przekonany, że wspólnie podejmowane działania dla rozwoju infrastruktury były, są i będą impulsem do wzajemnego poznania, nawiązywania wieloletnich relacji biznesowych i prywatnych oraz przyczynią się do rozwoju turystyki i zrozumienia w obu regionach, co jest szczególnie ważne w relacjach naszych państw i społeczności”. – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Kraj Kralowohradecki oraz Województwo Dolnośląskie są wieloletnimi partnerami i dlatego cieszę się z przyjęcia nowego memorandum, które ułatwi realizację ważnych projektów, zwłaszcza w zakresie infrastruktury transportowej na czesko-polskim pograniczu. Chcemy rozwijać współpracę transgraniczną, która doprowadzi do dobrobytu i konkurencyjności obu naszych regionów” – mówi Hetman Kraju Hradeckiego Martin Červíček.

Memorandum nawiązuje swą treścią do podpisanego w 2013 roku porozumienia o współpracy. Dokument zakładał realizację wspólnych inwestycji związanych z usprawnieniem drogowych i kolejowych połączeń o znaczeniu międzyregionalnym. Modelowym przykładem jest projekt pn. Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego, dzięki któremu przebudowano i zmodernizowano drogi na polsko-czeskim pograniczu. Inwestycja przyczyniła się do zwiększenia ruchu turystycznego i usprawniła przemieszczanie się pomiędzy regionami w celach biznesowych.

Stale rozwijają się też przygraniczne połączenia kolejowe. Każdego roku w soboty, niedziele i święta uruchamiane są sezonowe połączenia Wrocław-Wałbrzych-Adršpach, cieszące się zainteresowaniem turystów z uwagi na możliwość zwiedzania Skalnego Miasta. Innym połączeniem są pociągi kursujące na trasie Trutnov-Kamienna Góra-Sędzisław  (od kwietnia do września pociągi jeżdżą do/z Trutnova, a w pozostałych miesiącach na trasie Kralovec-Sędzisław). To ważne połączenia wpływające pozytywnie zarówno na rozwój turystyki na polsko-czeskim pograniczu oraz przyczyniające się do promowania ekologicznych form transportu publicznego.