Porozumienie turystyczne 2021

0
446

70 tysięcy złotych, tyle gminy wchodzące w skład Powiatu Karkonoskiego przeznaczyły na wspólną promocję w tym roku.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3695499477170064?__cft__[0]=AZWWRbe6SIDHcKC7Ux63gLr3IKKHBfLrFDYqfuSQhOsoaYsJ20-5FW-J3wPphNnhg-xhGmOCqqFfPZTYGHGLNZLAcv87s69ePg9w1yUgkpk9ITUk7E4mVFWQ5A96D074uTIR6AGYDsIq77dMsIgJMYTq4N4mXzNVMPwMu7uxdsK2rFedpCBWSBOsh-WWTBS50-Q&__tn__=%2CO%2CP-R