Porozumienie w sprawie kolei aglomeracyjnej

0
377

Samorząd województwa podpisał z gminą Oborniki Śląskie porozumienie określające zasady współpracy obu samorządów przy organizowaniu kolei aglomeracyjnej. Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim pewność utrzymania dotychczasowej atrakcyjnej oferty przewozowej w najbliższych latach.

Wszystkie działania, które podejmujemy inwestując w dolnośląską kolej spotykają się z entuzjazmem podróżnych. Nowe połączenia, nowoczesne składy, wagony rowerowe, a zwłaszcza coraz lepiej funkcjonujące połączenia aglomeracyjne sprawiają, że kolej staje się popularna i podróżni korzystają z niej z przyjemnością. Zawarte porozumienie pokazuje, że przy dobrej woli i współpracy między samorządami można prowadzić ważne dla mieszkańców inwestycje” – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Dolnośląski samorząd od kilku lat konsekwentnie inwestuje w rozwiązania, które przywracają modę na kolej, rozszerzają jej ofertę oraz podnoszą jakość podróżowania. Dzisiejsze porozumienie podpisane przez samorząd województwa oraz gminę Oborniki Śląskie ustala zakres i zasady współpracy samorządów przy współtworzeniu kolei aglomeracyjnej. Umowa została zawarta na czas określony do końca roku 2025. Po tym terminie będzie obowiązywało nadal na czas nieokreślony jednak nie dłużej niż do dnia 14 grudnia 2030 roku. 

Podpisany dokument dotyczy trasy Wrocław – Korzeńsko; na odcinku od granicy gminy Wisznia Mała przez stacje Pęgów, Oborniki Śląskie, Osola po granicę gminy Prusice. Łącznie będzie tam kursować 21 par pociągów.

Kontynuujemy udaną współpracę z Gminą Oborniki Śląskie, dzięki której mieszkańcy będą mogli korzystać z 21 par połączeń kolejowych. Tym samym Oborniki Śląskie dołączają do Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej – informuje Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – Wspólnie dążymy do tego, aby zapewnić mieszkańcom komfortowe warunki podróżowania koleją po Dolnym Śląsku, a często kursujące pociągi kolei aglomeracyjnej są ważnym uzupełnieniem połączeń regionalnych. Dolnośląska Kolej Aglomeracyjna ułatwi też mieszkańcom poruszanie się w obrębie stolicy województwa” – dodaje.

UMWD