Powiat Karkonoski będzie nowym zarządcą dotychczasowej drogi wojewódzkiej nr 366

0
520

Blisko 24 kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 366 przebiegający w granicach powiatu karkonoskiego oraz miasta Jelenia Góra, od 1 czerwca br. zostanie drogą powiatową. Uchwałę dotyczącą tzw. kaskadowego przekazywania dróg podjął Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

Droga wojewódzka nr 366 przebiegająca przez powiat karkonoski, od Piechowic (włączenie do drogi krajowej nr 3), przez Miasto Jelenia Góra, Podgórzyn do Kowar – zgodnie z przepisami prawa – została zakwalifikowana do kategorii dróg powiatowych, których nowymi zarządcami będą Zarząd Powiatu Karkonoskiego (odcinki drogi o łącznej długości ok. 20 km) oraz Prezydent Miasta Jelenia Góra (dla odcinka o długości ok. 3,5 km długości). W przypadku odcinka drogi wojewódzkiej nr 366 w granicach miasta Jelenia Góra – zmianie ulegnie kategoria tej drogi – docelowo zaliczona do kategorii dróg powiatowych. Zmiana zarządcy drogi wynika z tzw. kaskadowego przekazywania dróg. 

Od roku 2015 do kwietnia 2023 r. Województwo Dolnośląskie otrzymało od gmin i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad łącznie blisko 220 km dróg na terenie całego Dolnego Śląska. Z powyższych dróg przekazano powiatom, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, w trybie tzw. „kaskadowym” drogi o łącznej długości około 190 km.

Zmiana kategorii odcinków drogi wojewódzkiej nr 366, na kategorię powiatową, wynika przede wszystkim z faktu, że droga stanowi lokalne połączenie pomiędzy gminami powiatu karkonoskiego, tj. gminy Piechowice z gminą miejską Jelenia Góra oraz gminy miejskiej Jelenia Góra z gminą Podgórzyn i gminą Kowary. Również wykonany w latach 2020-2021 Generalny Pomiar Ruchu pokazuje że średni dobowy ruch pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 366 na odcinku od drogi krajowej nr 3 do Kowar (droga wojewódzka nr 367) wynosi ok. 4 tysięcy pojazdów na dobę. Natomiast na odcinku: od Kowar (droga wojewódzka nr 367 ) w kierunku Kamiennej Góry i Lubawki – średni dobowy ruch pojazdów znacząco spada, do poziomu ok. 2 tysięcy pojazdów na dobę, co potwierdza lokalny charakter przekazywanych dróg. 

Województwo Dolnośląskie zarządzające poprzez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei obecną drogą wojewódzką nr 366 zadeklarowało wsparcie dla powiatu karkonoskiego w aplikowaniu o dofinansowanie na modernizację przekazywanych odcinków drogi 366 ze środków zewnętrznych (m.in. Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg) oraz zapewni powiatowi środki finansowe na wkład własny do projektów, które Starostwo Karkonoskie zgłosi wraz z wnioskiem odnoszącym się do prac remontowych i modernizacyjnych dla dróg w standardzie drogi powiatowej. DSDiK pomoże również określić szczegółowy kosztorys niezbędnych prac na infrastrukturze drogowej.