Rozpoczęły się Senioralia 2021

0
581

Rozpoczeły się Senioralia 2021!W tym roku specjalne – jubileuszowo obchodzimy X-lecie przeglądu amatorskiej twórczości seniorów!

https://www.facebook.com/strimeo/posts/258852986246236?__cft__[0]=AZVzD-yhckxdT9cw8Z_kRH3XnLsixRdMcT3nnli3qYhs2n0GcDJerWz4TX_ukiGYTXdjweM6_6JGV8xSFovM_Q81ZGlb9xXchjeGBqFXjyuBn2DyijDm9VDz8clgVt_MyP3_NWjVZs5VZh4ivwcWuuynUqmA4R60BNWdF4GOqLJGBw&__tn__=%2CO%2CP-R