Rusza pilotażowy projekt teleopieki dla osób niepełnosprawnych

0
684

Miasto Jelenia Góra otrzymało z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie na pilotażowy projekt teleopieki. Uczestnicy projektu otrzymają opaski telemedyczne oraz objęci zostaną całodobową opieką centrum ratunkowego.

Do udziału zapraszamy osoby, które:

  • posiadają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Jelenia Góra,
  • ukończyły 65 rok życia,
  • posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Jeżeli jesteś zainteresowany, wypełnij „Formularz zgłoszeniowy” i prześlij na adres e-mail: niepelnosprawni@jeleniagora.pl lub przynieś do Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze, pok. 001, w godzinach pracy Urzędu.

Zgłosić się można tylko do 31 sierpnia 2021 r.

W przypadku dużej ilości osób chętnych, pierwszeństwo w dostępie do usługi przysługiwało będzie osobom samotnie zamieszkującym.

Pilotażowy projekt będzie trwał do końca grudnia 2021 roku.