Ruszył nabór na projekty dla dolnośląskich twórców i animatorów kultury w roku 2023

0
376

Do 31 stycznia 2023 roku można składać wnioski na realizację projektów stypendialnych. Nabór skierowany jest do artystów oraz osób zajmujących się upowszechnianiem kultury. W budżecie Województwa Dolnośląskiego w roku 2023 zarezerwowano na ten cel kwotę 200 tys. złotych.

Ola Sopuch aleksandra.sopuch@wp.pl

„Celem programu stypendialnego jest wspieranie artystów zarówno doświadczonych, jak i stawiających pierwsze kroki w profesjonalnej przestrzeni kultury oraz tworzących obok głównych nurtów. Stypendium pozwala na eksplorowanie kulturalnych innowacji oraz doskonalenie dotychczasowej działalności w wybranej przez siebie dziedzinie. „Kulturalna Trzynastka”, bo tak nazwaliśmy grono zeszłorocznych stypendystów, miała szanse spełnić swoje marzenia, między innymi o nagraniu płyty, własnym filmie, wystawie, udziale w prestiżowym turnieju tanecznym, a nawet realizacji ambitnego projektu stworzenia naczyń w technice millefiori. Podwojenie budżetu na stypendia w tym roku z pewnością daje laureatom jeszcze większe możliwości realizacji swoich pasji” – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Stypendia w roku 2023  – kolejny krok do przodu

Zmiany w tegorocznej edycji to nie tylko zwiększenie puli środków stypendialnych, ale także kwot wypłacanego stypendium. W bieżącym roku potencjalni stypendyści mogą wnioskować – w zależności od skali projektu –  o 6 000 zł lub 12 000 zł. W duchu cyfryzacji – wnioski będą przyjmowane tylko w wersji elektronicznej, ważne jednak, żeby nie zapomnieć o podpisie składanym przy pomocy platformy ePUAP.

„Ważny jest także wydłużony termin realizacji projektów – dodaje Olga Chrebor, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. – Dzięki zmianie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, uzyskaliśmy większą elastyczność. Inicjatywy nadal muszą być zrealizowane do końca roku budżetowego, ale dzięki przyspieszonemu naborowi stypendyści będą mieć więcej swobody czasowej na dopracowanie koncepcji, rzetelne przygotowanie organizacyjne i realizację swoich pomysłów. Staramy się także zadbać o wsparcie promocyjne projektów stypendialnych. Takie pozafinansowe narzędzia są bardzo doceniane  indywidualne sukcesy stypendystów, jak i ich przedsięwzięcia mogą dzięki komunikacji Województwa Dolnośląskiego wybrzmieć jeszcze pełniej.

Na co można przeznaczyć Stypendium?

Projekty stypendialne mogą dotyczyć różnych dziedzin kultury i sztuki, takich jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film; wspierać własny rozwój artystyczny i zawodowy stypendysty lub autorskie przedsięwzięcie skierowane do szerszego grona odbiorców. Można zainicjować działania o charakterze animacji kulturalnej czy też interdyscyplinarne – nie wpisujące się bezpośrednio w jedną sztywną kategorię. Stypendium można przeznaczyć także na aktywności z zakresu upowszechniania kultury, podnoszące wiedzę i kompetencje Dolnoślązaków na temat swego dziedzictwa materialnego i niematerialnego.

Jak wnioskować?

Aplikacje należy składać na obowiązującym wzorze wniosku dostępnym na stronie Województwa Dolnośląskiego do 31 stycznia 2023 r. Wypełniony dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, należy przekazać poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy wykorzystaniu platformy usług administracji publicznej ePUAP. Poprawnie złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalnej, a następnie merytorycznej przez Komisję Oceniającą. Wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do końca marca 2023 r.

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Wydziału Kultury UMWD:  https://umwd.dolnyslask.pl/kultura/stypendia/