Ruszyły konsultacje nowego kształtu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

0
202

Do 17 kwietnia br. mieszkańcy Jeleniej Góry mogą brać udział w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz projektu regulaminu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Krótko mówiąc, urząd miasta chce poznać opinie i uwagi jeleniogórzan dotyczące zmian i nowych zasad zgłaszania i oceny projektów oraz głosowania w ramach JBO. Zmiany wejdą w życie już od najbliższej edycji.

W wielu przypadkach zmiany będą bardzo istotne. Ich wprowadzenie jest wynikiem propozycji i uwag mieszkańców z lat ubiegłych oraz wewnętrznej analizy i wniosków pracowników urzędu. Mają na celu jeszcze większą transparentność całego procesu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, zapewnienie dostępności oraz najwyższą jakość realizacji projektów.

Najważniejsze zmiany, jakie znalazły się w konsultowanych obecnie zapisach dokumentów to:

  • wyodrębnienie ograniczonej puli środków na projekty dotyczące ogólnodostępnej infrastruktury placówek edukacyjnych w celu wyeliminowania dysproporcji w ilości głosów oddawanych na projekty edukacyjne oraz inne projekty zgłaszane przez mieszkańców,
  • wskazanie warunku ogólnodostępności projektu, tj. obowiązku zapewnienia dostępu do efektów realizacji projektu wszystkim mieszkańcom Miasta,
  • wydłużenie okresu przypadającego na składanie wniosków z 14 do 21 dni,
  • wykluczenie możliwości zgłaszania projektów przez osoby prawne,
  • zniesienie ograniczenia wiekowego mieszkańców, mogących zgłaszać projekty oraz składać
  • podpisy na listach poparcia projektów,
  • w uzasadnionych przypadkach wydłużenie realizacji projektów inwestycyjnych do czerwca roku kolejnego,
  • utworzenie ogólnodostępnych stanowisk do głosowania w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta, zlokalizowanych w różnych częściach miasta.

Projekt konsultowanej uchwały, projekt Regulaminu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 oraz formularz konsultacyjny dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 208, w godzinach pracy urzędu oraz na stronach internetowych miasta: jeleniagora.pl (aktualności) oraz bip.jeleniagora.pl (zakładka konsultacje społeczne).

Konsultacje trwają od 30.03. do 17.04. br., w formie zbierania uwag i opinii, za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć w czasie trwania konsultacji osobiście do urzędu miasta, za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: jbo@jeleniagora.pl lub drogą korespondencyjną – tu decyduje data wpływu formularza konsultacyjnego do urzędu.

Składanie wniosków do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 ruszy prawdopodobnie w drugiej połowie maja br. Pula środków na w tej edycji została zwiększona i wynosić będzie 3,1 miliona złotych, podzielone na: projekty inwestycyjne – 1 800 000 zł, projekty edukacyjne – 700 000, projekty społeczne – 350 000 zł, projekty zielone – 250 000 zł.

UMJG