Samorząd wspiera dolnośląskich przedsiębiorców

0
824

Podczas wczorajszego spotkania Marszałka Województwa Dolnośląskiego z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców poruszono najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem mniejszych firm na dolnośląskim rynku. Tak zwana „Dziesiątka rzecznika MŚP” to zestaw usprawnień proceduralnych, które mają ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce.

„Dolny Śląsk mocno wspiera małe i średnie firmy, które są ważnym filarem rozwoju regionalnej gospodarki. To one dają zatrudnienie setkom tysięcy ludzi i wypracowują połowę naszego PKB. W czasie pandemii zorganizowaliśmy dla przedsiębiorców warty ponad miliard złotych Dolnośląski Pakiet Gospodarczy, który pomógł im przetrwać czas kryzysu. Obecna kondycja gospodarcza regonu to w dużej mierze zasługa tych działań”– wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Wysoki poziom rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska wynika bezpośrednio z kondycji sektora mikro, małych i średnich firm w regionie. Dlatego właśnie samorząd województwa już w czasie pandemii koronawirusa aktywnie włączył się w działania osłonowe dla firm i zorganizował system wsparcia umożliwiający przetrwanie kryzysu lokalnym przedsiębiorcom. To jednak nie wszystko, chcąc wykorzystać zaangażowanie, kreatywność oraz wysoki poziom innowacyjności naszych firm wspieramy ich obecność na światowych rynkach. Służy temu m.in. program Going Global Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza umożliwiający regionalnemu biznesowi zaistnienie na najważniejszych światowych wydarzeniach handlowych oraz nawiązywanie nowych kontaktów. 

Ważną rolę w tym procesie odgrywają fundusze unijne. To dzięki nim tysiące dolnośląskich przedsiębiorców skorzystało z dofinansowań, które umożliwiły im rozwójW nowym budżecie UE a Dolny Śląsk trafi prawie 11 miliardów złotych.  To potężne wsparcie finansowe zostanie wykorzystane m.in. na cele związane ze wspieraniem innowacyjności oraz przedsiębiorczości. W najbliższych latach, tak jak do tej pory, przyświecać nam będzie idea zrównoważonego rozwoju, która zostanie dostosowana do nowych warunków i nowych możliwości unijnego wsparcia.


W Województwie Dolnośląskim jest dobra atmosfera do prowadzenia firm. Sytuacja gospodarcza polski jest efektem dobrej pracy przedsiębiorców. W ostatnich latach udało nam się wypracować dobrobyt, z którego Polacy mogą dzisiaj korzystać. Dzięki mniejszym przedsiębiorcom mamy optymalny rynek i dobrą konkurencję na nim – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Jesteśmy największą platformą współdziałania przedsiębiorców w Polsce. Proponujemy takie rozwiązania, które nie obciążą budżetu a ułatwią funkcjonowanie małych firm” – dodaje rzecznik.

Dolny Śląsk to region przyciągający inwestycje i innowacje. W rankingu województw o najwyższym wskaźniku atrakcyjności inwestycyjnej znajdujemy się w ścisłej czołówce regionów w kraju. Aby utrzymać tę pozycję oraz rozwijać swój potencjał samorząd województwa chce aktywnie włączyć się w realizowanie założeń przedstawionych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Tzw. „Dziesiątka rzecznika MŚP” to zestaw usprawnień proceduralnych, które mają ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce.

Dynamika rozwoju Dolnego Śląska jest naszą dumą i zależy nam na tym, aby nie nastąpiło spowolnienie. Postanowiliśmy, że Dolny Śląsk aktywnie zaangażuje się w pomoc lokalnym przedsiębiorcom. Poprzez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej chcemy dotrzeć do naszych regionalnych firm, poznać ich potrzeby i maksymalnie ułatwiać im prowadzenie swojego biznesu” – podsumowuje Krzysztof Maj, członek zarządu województwa.

UMWD