Starosta Karkonoski oficjalnie otwiera akcję “PIORUN”

0
1083

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przy współudziale Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzi dziś (01.09.br), w godzinach od 11.00 do 17.00, na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego (okolice Równi pod Śnieżką) ćwiczenia służb, inspekcji i straży pod kryptonimem „Piorun 2021”.

Scenariusz ćwiczeń obejmuje działania służb ratowniczych po uderzeniu piorunem w okolicy najwyższego szczytu Karkonoszy- Śnieżki. Ćwiczenia mają na celu zweryfikowanie procedur dotyczących współpracy służb ratowniczych w zakresie zaopatrzenia oraz zwiezienia dużej liczby poszkodowanych w trudno dostępnym terenie górskim, a także współpracę z jednostkami samorządowymi w zakresie zapewnienia miejsc ewakuowanym turystom, a w dalszej kolejności transport poszkodowanych do odpowiednich placówek medycznych (aplikacyjnie).

W ćwiczeniu wezmą udział podmioty systemu ratowniczego, tj. straż pożarna, policja, GOPR, pogotowie ratunkowe, Karkonoski Park Narodowy, jednostki samorządowe z terenu Powiatu Karkonoskiego, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.