State of Glass – już w piątek 15 lipca ruszają dolnośląskie warsztaty i pokazy szklarskie

0
433

15 lipca 2022 roku rozpocznie się kolejny cykl unikatowych w skali Polski spotkań artystów z dziedziny sztuki szkła. Projekt obejmie warsztaty i pokazy hutnicze, zajęcia ze studentami, działania plenerowe oraz sympozjum naukowe poświęcone sztuce i technologii szkła.

Celem wydarzenia jest tworzenie autorskich dzieł sztuki i designu przez wybitnych specjalistów i twórców szkła, a także wymiana doświadczeń między artystami, hutmistrzami i technologami z Polski i Czech. Spotkania będą także formą prezentacji  najnowszych, ekologicznych technologii szkła artystycznego, a zwieńczeniem całego projektu będzie wystawa dzieł powstałych podczas warsztatów, której otwarcie planowane jest w grudniu 2022 roku w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Wpisując się w Międzynarodowy Rok Szkła ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, działania realizowane w ramach cyklu wydarzeń pozwolą zaprezentować wszechstronne możliwości tego materiału, czyli technologiczną, naukową i ekonomiczną rolę szkła oraz jego znaczenie dla poprawy jakości i rozwoju nowoczesnych technologii. „State of Glass” jest także formą promocji tzw. „kulturowego złota” Dolnego Śląska, z jego unikatowym w skali ogólnopolskiej szlakiem hutnictwa i niezwykle bogatej tradycji artystycznej w tym zakresie.

Oprócz działań artystycznych oraz edukacyjnych projekt obejmie również działania o charakterze integracyjnym, jak przejazd uczestników na starych rowerach z huty Karlsthal (Stacja Turystyczna Orle w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach) do dawnej huty Josefa Riedela w czeskiej Izerce.

Termin
15-23 lipca 2022
Miejsca spotkań
Laboratorium Szkła Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Leśna Huta w Szklarskiej Porębie, Stacja
Turystyczna ORLE w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach, Szkoła Szkła Użytkowego w Železným Brodzie w Czechach.
 
Organizatorzy
Organizatorem „State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu” jest
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
 
Dodatkowe informacje
Szczegółowy program pokazów, warsztatów, prezentacji  i wykładów będzie już wkrótce dostępny na
stronie www.okis.pl.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.