Uwaga, objazd !

0
1603

W najbliższym czasie rozpocznie się remont mostu na Wrzosówce w Sobieszowie. To oznacza wprowadzenie objazdu.

Chodzi o most nad potokiem Wrzosówka w ciągu ul. Cieplickiej (u wjazdu do Sobieszowa od strony Cieplic). Będzie on zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego. Ruch pieszy zostanie skierowany na ul. Domeyki a ruch kołowy na ul. Romera (zgodnie z mapką).

Wprowadzona zostanie zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Cieplickiej – Romera (kierunek główny zgodnie z trasą objazdu), wlot ul. Cieplickiej od strony mostu będzie wlotem podporządkowanym. Na całej ul. Romera będzie utrzymane ograniczenie prędkości do 40 km/h dla wszystkich pojazdów.

Dla transportu zbiorowego zostały wyznaczone tymczasowe przystanki przy ul. Romera w rejonie skrzyżowania z ul. Chopina. Przystanki przy ul. Cieplickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Łazienkowską zostaną wyłączone z użytkowania na czas realizacji inwestycji. Dojazd do posesji przy ul. Cieplickiej nr 146 zostanie zapewniony w ramach placu budowy (dopuszczenie wjazdu pod znak B-1).

Nowa organizacja ruchu ma wejść w życie 8 czerwca. Dotychczasowy ruch zostanie przywrócony na koniec listopada br.